Belgelerimiz

 

Sağlıklı süt, sağlıklı ineklerden elde edilir anlayışı ile çıktığımız bu yolda MİLGO, ülkemizin ilk Hastalıklardan Ari ve Avrupa Birliği onaylı süt işletmelerinden bir tanesidir.

Hastalıklardan Ari İşletme Belgesi karantina ünitesine sahip, hayvanları kayıt altına alınmış, asgari teknik ve hijyenik şartları karşılayan, tüm hayvanları şap, tüberküloz ve bruselloz ile mücadele yönetmelikleri gereğince laboratuvar kontrolünden geçen ve bu kontroller sonucu hastalık taşımadığı belirlenen hayvancılık işletmelerine verilen bir belgedir.

Avrupa Birliği yetkilileri tarafından her yıl ziyaret edilen çiftliğimiz; izlenebilirlik oranı, hayvan refahı, süt kalitesi, fiziki koşullar, çalışan refahı, üretim süreçleri ve hijyen koşullarını içeren 42 kriter üzerinden denetlenmektedir. ATASANCAK çiftliği AB standartlarında üretim yaptığını gösteren, üretilen sütün çiğ olarak AB ülkelerine ihracatına ve bu ülkelerde çiğ olarak tüketilmesine izin veren Avrupa Birliği Onaylı Süt Sığırı İşletmesi Sertifikası ile ISO 9001-22000, Helal ve Koşer sertifikalarına da sahiptir.